• 1. Връзка с офис и обслужване на моряците

  Отговорете на въпросите като използвате следната скала: 1 - Много лошо, 2 - Лошо, 3 - Неутрално, 4 - Добро, 5 - Много добро
 • 2. Работен процес

  Отговорете на въпросите като използвате следната скала: 1 - Много лошо, 2 - Лошо, 3 - Неутрално, 4 - Добро, 5 - Много добро
 • 3. Препоръки

 • 4. GDPR - Общ регламент относно защитата на данните

  Отговорете на въпросите като използвате следната скала: 1 - Не, 2 - По-скоро не, 3 - Неутрално, 4 - По-скоро да, 5 - Да
  Политика за поверителност на Булнав Менинг ЕООД